Eurofondy a projekty

Prijímateľ pomoci v rámci

NÁRODNÉHO PROJEKTU
„INVESTIČNÁ POMOC PRE SOCIÁLNE PODNIKY“Výzvy na predkladanie ponúk

Zverejnenie ponuky verejného obstarávaniaOznámenie o konaní volieb do poradného výboru Registrovaného sociálneho podniku

KANDIDÁTNA LISTINA pre voľby do poradného výboru RSP Tradície Kysúc, s.r.o.

Dátum zverejnenia: 04.05.2022

Poradové číslo kandidáta

Titul, meno a priezvisko kandidáta

Kategória priamo zainteresovanej osoby

1.

Mgr . Eva Budošová

zamestnanec RSP

2.

Mgr. Jozef Markuljak

obyvateľ obce

3.

Ján Šimalják

zamestnanec RSP

4.

Mgr. Eva Baroniaková

spotrebiteľ tovaru  RSP

5.

Bc. Klára Fudorová

spotrebiteľ tovaru  RSP

Poradný výbor Registrovaného sociálneho podniku Tradície Kysúc, s.r.o.

Dátum zverejnenia: 05.05.2022

Tradície Kysúc, s. r. o. ako registrovaný sociálny podnik (ďalej RSP) má v zmysle § 9 zákona 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch zriadený Poradný výbor. Poradný výbor bol zvolený 05.05.2022 a jeho členovia sú:

 

Mgr. Eva Budošová  – predsedníčka poradného výboru

Ján Šimalják  – člen poradného výboru

Jana Riečičiarová  – člen poradného výboru

 

Poradný výbor je poradným orgánom RSP zriadeným za účelom zapájania zainteresovaných osôb do hospodárskej činnosti RSP, dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu RSP a hodnotenia dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu RSP.

 

Bližšie informácie o zriadení, zložení, pôsobnosti a kreovaní poradného výboru RSP, ako aj práva a povinnosti RSP pri zapájaní zainteresovaných osôb do spravovania svojej hospodárskej činnosti prostredníctvom poradného výboru sú popísané v Internej smernici o zriadení poradného výboru RSP.

hore

Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

Vlastné nastavenie cookies